en
 

Popis služeb

Zájemce o poskytnutí služby projde postupně procesem, který se skládá z několika fází.

Veškeré vyplňování požadovaných údajů je možné vykonat předem v klidu domova či z práce. Jedná se o jednoduchou webovou aplikaci, kde nejste honěni časem. Jediné, co potřebujete je internetový prohlížeč (Internet Explorer, Mozilla apod.), aktivní internetové připojení (jedná se o znakovou komunikaci bez nároku na vysokou propustnost připojení do Internetu) a pečlivost při vyplňování formulářů.

Rádi bychom, aby Vám při vyplňování údajů bylo vše jasné. K tomu slouží v jednotlivých formulářích popisy toho, co vyplňujete včetně vzoru vyplnění. Pokud přesto bude nějaký popis nesrozumitelný, můžete se obrátit na nás, rádi Vám pomůžeme a třeba i upravíme popis, aby příště už bylo jasno.

Přesná pravidla jsou uvedena v odpovídající certifikační politice.

Pořízení kvalifikovaného certifikátu pro zaručený elektronický podpis

1. fáze - Vytvoření zákaznického účtu


Pokud Vás naše nabídka zaujala a chcete se stát naším klientem, klikněte na odkaz Registrace v horním menu.

Nejprve nám sdělíte své jméno a příjmení, zvolíte si svoje přihlašovací jméno ke svému zákaznickému účtu a určíte emailovou adresu, ke které máte výhradní právo přístupu. Na tuto elektronickou adresu Vám totiž budeme zasílat osobní korespondenci v souvislosti s poskytováním služeb (smlouvy, výzvy, upozornění apod.). Hned první zpráva, která Vám na tuto adresu dojde, bude heslo pro přihlášení do svého účtu a jistě nechcete, aby se tato informace ocitla v nepovolaných rukou.

Nyní máte k dispozici přihlašovací jméno (sám jste si ho zvolil(a)) a heslo (je uvedeno v emailu) a můžete se přihlásit do svého účtu. Budete ale vyzváni k doplnění i ostatních údajů, které jsou vyžadovány pro poskytování služeb. Prosíme ještě jednou o pečlivost, aby uváděné údaje přesně odpovídaly dokladům, kterými budete jejich správnost později prokazovat.

2. fáze - Zákaznický účet

Do této fáze se dostanete kliknutím na odkaz Přihlášení v horním menu.

Váš zákaznický účet obsahuje Vaše údaje, seznam rozpracovaných objednávek služeb a seznam poskytnutých služeb s možností jejich objednání. Součástí seznamu jsou i informace o stavu, ve kterém se ta která položka nachází. U seznamu vašich vydaných certifikátů je např. uvedeno zda je certifikát platný či byl zneplatněn, u rozpracovaných žádostí je uvedeno, zda se např. čeká na provedení formální kontroly či na okamžik připsání platby na účet apod. Zde také můžete požádat o zneplatnění certifikátu, o změnu nějakých osobních údajů či můžete údaje doplnit o další emailovou adresu (nyní už to může být i sdílená několika osobami - např. elektronická podatelna úřadu) anebo můžete uvést svoji pracovní pozici v organizaci apod.

3. fáze - Objednání služby

V této fázi sestavujete požadované údaje podle druhu objednané služby, doplňujete případně další požadované informace a postupujete podle dalších pokynů. Vaše žádost je formálně zkontrolována, případné nedostatky je možné odstranit. Pokud jste si jisti, že jste vše správně, pravdivě a úplně vyplnili, předáte žádost k dalšímu zpracování. Dostanete k vyjádření návrh smlouvy a budete vyzváni k zálohové platbě za odebranou službu. Po odsouhlasení smlouvy a přípisu platby na náš účet se uvolní možnost generování páru klíčů a volba termínu vaší návštěvy na Registračním místě. Naší snahou je, aby doba, kdy se ve vašem systému vyskytuje pár klíčů bez certifikátu, byla co nejkratší. V této době také nedoporučujeme provádět aktualizaci systému či produktu, který spravuje úložiště klíčů.

4. fáze - Návštěva Registračního místa

Při návštěvě Registračního místa doložíte, že Vámi uváděné údaje jsou pravdivé, úplné a přesné. Při procesu na Registračním místě si též pořídíme částečný opis dokladů nebo kopie dokumentů či nám zůstanou jejich originály, kterými se údaje dokládaly. Pokud si je Operátor registračního místa jist správným doložením a podepíšete smlouvu o poskytování služby a případně další požadované dokumenty, bude Vám ihned vystaven a předán certifikát. Certifikát bude pro vás v elektronické formě k dispozici také ve vašem zákaznickém účtu. Protože zde již nedochází k vkládání údajů (všechny jsou již vyplněny předem), bude vaše návštěva opravdu krátká.

Pořízení kvalifikovaného certifikátu do předmětu

1. fáze - Vytvoření zákaznického účtu

Tato fáze je stejná, jako v případě pořízení kvalifikovaného certifikátu pro zaručený elektronický podpis.

2. fáze - Zákaznický účet

Tato fáze je stejná, jako v případě pořízení kvalifikovaného certifikátu pro zaručený elektronický podpis.

3. fáze - Objednání služby

V této fázi sestavujete požadované údaje podle druhu objednané služby, doplňujete případně další požadované informace a postupujete podle dalších pokynů. Vaše žádost je formálně zkontrolována, případné nedostatky je možné odstranit. Pokud jste si jisti, že jste vše správně, pravdivě a úplně vyplnili, předáte žádost k dalšímu zpracování. Dostanete k vyjádření návrh smlouvy a budete vyzváni k zálohové platbě za odebranou službu. Po odsouhlasení smlouvy a přípisu platby na náš účet se uvolní možnost výběru termínu vaší návštěvy na Registračním místě a následně generování páru klíčů. Generování klíčů může být provedeno pouze za přítomnosti operátora Registračního místa po přidělení kvalifikovaného prostředku pro vytváření elektronických podpisů (předmět). Dostavte se na Registrační místo, kde bude zaevidován předmět a provedeno generování klíčů do předmětu.

4. fáze - Návštěva Registračního místa

Po přidělení předmětu a vygenerování páru klíčů doložíte, že Vámi uváděné údaje jsou pravdivé, úplné a přesné. Při procesu na Registračním místě si též pořídíme částečný opis dokladů nebo kopie dokumentů či nám zůstanou jejich originály, kterými se údaje dokládaly. Pokud si je Operátor registračního místa jist správným doložením a podepíšete smlouvu o poskytování služby a případně další požadované dokumenty, bude Vám ihned vystaven a předán certifikát. Certifikát bude pro vás v elektronické formě k dispozici také ve vašem zákaznickém účtu. Protože zde již nedochází k vkládání údajů (všechny jsou již vyplněny předem), bude vaše návštěva opravdu krátká.

Pořízení časových razítek

Podrobné informace naleznete na stránce Popis služby elektronických časových razítek.
V případě zájmu o poskytnutí elektronických časových razítek se prosím obraťte se svoji žádostí na náš kontaktní email: info@eidentity.cz , případně info@ei.cz.

© eIdentity a.s. Všechna práva vyhrazena